Agrarisch Loonwerk; Levering materialen

Wij hebben een breed aanbod van materialen, zo leveren we o.a.:

  • Ophoogzand, gebroken puin, teelaarde, menggrond en grind
  • Bestratings- en rioleringsmaterialen

 

Maar ook:

  • Landbouw plastic, wandfolie, kuilkleden en zandslurven
  • Diverse soorten graszaden en groenbemesters
  • Kalk en bemesting voor het gazon