Agrarisch loonwerk

Elweco-Medo is gespecialiseerd in agrarisch loonwerk, aanleg mengkuilen, verhuur machines en containers, etc. 

Grondverzet

Onder andere bouwrijp maken van percelen, uitgraven bouwputten, graven en uitmaaien sloten, aanleg kikkerpoelen, vijvers en bassins, aanleg tuinen en leveren van grond, zand etc.

Particulieren

Onze stratenmakers hebben jarenlange ervaring in het leggen van straatwerk, zoals erfverharding en sierbestrating.