kolom_1

Agrarisch loonwerk

Elweco-Medo is gespecialiseerd in agrarisch loonwerk, aanleg mengkuilen, verhuur machines en containers, etc. 

kolom_2

Grondverzet

Onder andere bouwrijp maken van percelen, uitgraven bouwputten, graven en uitmaaien sloten, aanleg kikkerpoelen, vijvers en bassins, aanleg tuinen en leveren van grond, zand etc.

kolom_3

Particulieren

Onze stratenmakers hebben jarenlange ervaring in het leggen van straatwerk, zoals erfverharding en sierbestrating.