Mini-rupskranen
2.2 en 3.3 ton

 • sloopwerken
 • grondwerk voor verbouwingen
 • graafwerk voor rioleringen
 • opschonen van kleine vijvers of greppels
  (ook met maaikorf)
 • tuin werkzaamheden

Baby-kraan
 

 • grondverzet met beperkte ruimtes
 • sloopwerken. (ook de vloer in uw woonkamer)
 • uitgraven van b.v. vijvers
 • graven van sleuven voor bijv. elektra of sproeileidingen enz.
 • ingraven van trampolines

Mini-shovels
 

 • egaliseren van zand en grond
 • het bijrijden van bestratingsmateriaal
 • transport van diverse materialen over grote afstanden
 • frezen, egaliseren of bemesten
 • inzaaien van gazons